ความรู้เกี่ยวกับรถเครน

Uncategorized 0 Comments

แรงกดที่ขาเครน รถเครนมีหลายอย่าง หลายแบบ หลายแบรนด์ หลายประเทศ หลายเหตุการณ์ หลายสภาพพื้นดิน ค่าความปลอดภัยสำหรับการเผื่อ แล้วก็อีกหลายสาเหตุ แม้กระนั้นวันนี้จะขอกล่าวถึงมาด้วยทฤษฎียุคใหม่ สำหรับการคำนวณแรงกดขาเครนสำหรับรถยนต์เครนล้อยางจากซีกโลกฝั่งโอเชียเนีย บางครั้งอาจจะยาวหน่อยครับ แม้กระนั้นก็ไม่ได้ยากกว่าที่คิดครับ พื้นฐานของหัวข้อนี้ จำต้องชี้แจงโดยประมาณ4 เรื่อง เรื่องแรก ขาของรถเครนโดยส่วนมากมี 4 ขา โดยล้อจำเป็นต้องลอยจากพื้น ห้ามรับน้ำหนัก ห้ามใช้ไม้หมอนรองหนุน ห้ามใช้อะไรมาค้ำขารถเครนไว้ไม่ให้กระดก เรื่องสอง แนวทางของไม้กระดกในสนามเด็กเล่น ฝั่งที่พวกเรานั่งขับรถเครนหมายถึงฝั่งหนึ่งของไม้กระดก ส่วนอีกฝั่ง จะเป็นฝั่งของงาน น้ำหนักทั้งสิ้นจะกดลงที่

จุดหมุนของไม้กระดก หรือบอกอีกอย่างหมายถึง“จุดหมุนสำหรับการยกของ”หมายถึง“ขารถเครน” เรื่องสาม น้ำหนักกดที่พวกเราคำนวณ คิดง่ายๆเป็น น้ำหนักของรถเครนทั้งหมดทั้งปวง + น้ำหนักของงาน ถัดไปจะเรียกว่า “น้ำหนักกดรวม” เรื่องสี่ พื้นฐานของการคำนวณ จำต้องยึดหลักว่า อยู่ในระดับน้ำทะเล 0 องศา ถ้าเกิดยังไม่รู้เรื่อง กลับไปอ่านซ้ำใหม่ แล้วคิดภาพตามครับ หากรู้และเข้าใจดีแล้ว มาต่อเลยครับผม จะสอนการคำนวณของแท้กันแล้ว

กระบวนการคำนวณมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ครับ หนึ่ง, เอา “น้ำหนักรวม” (น้ำหนักรถเครน + น้ำหนักชิ้นงาน) เป็นตัวตั้ง สอง, แรงกดของขารถเครนข้างที่ใกล้งาน ให้คิดข้างละ 75% ของน้ำหนักกด ส่วนข้างที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกับผลงาน ให้คิดข้างละ 50% สาม, เอาปริมาณพื้นที่หารน้ำหนักในแต่ละข้าง

พวกเราจะได้น้ำหนักแรงกดต่อพื้นที่ ไปเปรียบเทียบกับ วิศวกรโยธา (Civil Engineer) ที่คำนวณไว้ เช่น รถเครนน้ำหนัก 96 ตัน น้ำหนักถ่วง 135 ตัน ยกของ 49 ตัน ใช้แผ่นเหล็กแบบ 2ม. X 2ม. ขารถเครนแต่ละข้างรับน้ำหนักที่มากแค่ไหน น้ำหนักรวมหมายถึง96 + 135 + 49 ตัน = 280 ตัน ปริมาณพื้นที่หมายถึง2ม. X 2ม. = 4 ตารางเมตร ขารถเครนข้างฝั่งที่ยกของคำนวณที่ 75% 280 x 0.75 = 210 ตัน
แรงกดต่อตารางเมตรหมายถึง210ตัน/4ตารางเมตร = 52.5 ตันต่อตารางเมตร ขารถเครนข้างฝั่งตรงข้ามคำนวณที่ 50% 280 x 0.5 = 140 ตัน แรงกดต่อตารางเมตรหมายถึง140ตัน/4ตารางเมตร = 35 ตันต่อตารางเมตร
ยางสำหรับรถมอเตอร์ไซค์จักรกล (Earthmover Tire) ยางรถยนต์ใช้สำหรับท่าเรือ (Port Tire) ยางรถยนต์สแตคเกอร์ (Stacker Tire)
14.00-24, 16.00-25, 18.00-24, 18.00-25, 18.00-33, 21.00-25, 33/65-33, 21.00-35, 24.00-35, 33.25-35, 37.5-39, 40/65-39, 41.25/70-39, 45/65-45, 24.00-49, 27.00-49, 30.00-51, 50/65-51, 65/60-51, 55.5/80-57, 65/65-57
ยางรถเครน (Crane Tire)
12.00-20, 13.00-20, 14.00-20, 13.00-24, 14.00-24, 16.00-24, 16.00-25, 18.00-25, 20.00-25, 23.00-25, 26.5-25, 385/95R24 (14.00R24), 385/95R25 (14.00R25), 445/95R25 (16.00R25), 445/95R24 (16.00R24), 505/95R25 (18.00R25), 445/80R25 (17.5R25), 525/80R25 (20.5R25), 23.5R25, 26.5R25, 17.5R29   https://www.ben.co.th/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *