หลักการทํางานและหัวตัดที่ใช้กับเครื่องตัดพลาสม่า

Uncategorized 0 Comments

หลักการทํางานของหัวตัดพลาสที่ใช้กับเครื่องตัดพลาสมา เริ่มจากพลาสมาก๊าซไหลผ่านเข้าส่วนของหัวทอร์ช อากาศจะมีการถูกบีบให้ผ่านช่องรูเล็กๆทางด้านข้างๆ ทําให้เกิดอากาศเคลื่อนที่หมุนผ่านเป็นเกลียวไปยัง Electrode ในขณะที่

หัว Electrode มีไฟฟ้ากระแสตรงหลักรออยู่ และเมื่อได้รับการกระตุ้น การเริ่มอาร์คไฟฟ้าจากชุดแรงดันสูง-ความถี่สูง ก็จะทําให้อากาศรอบๆ หัว Electrode เกิดการแตกตัวพร้อมกับอาร์คหลัก จะเริ่มทํางานและเกิดเป็นอาร์คพลาสมาขึ้นมา หลังจากนั้นอาร์คพลาสมาดังกล่าวจะวิ่งผ่านช่องรูเล็กๆ ที่อยู่ตรงกลางของหัว Nozzle Tip ซึ่งทําหน้าที่บีบอัดอาร์คพลาสมาที่เกิดขึ้นทำให้เกิดเป็นลําอาร์คพลาสมาที่สมบูรณ์แล้ววิ่งออกไปสู่ชิ้นงานต่อไป

 

หัวตัดพลาสมาที่ใช้ในการตัดโลหะต้องเลือกให้มีความเหมาะสมกับพิกัดกำลังของเครื่องตัดพลาสมาเนื่องจากการทำงานของหัวตัดพลาสมาแต่ละหัวจะมีพิกัดกระแสรวมทั้งแรงดันที่ใช้งานในการตัดที่ไม่เหมือนกัน

หัวตัดของเครื่องตัดพลาสม่ามีส่วนประกอบที่ สามารถแบ่งได้ด้วยกัน 2 แบบคือแบบ Shielded Part และแบบ Unshielded Part โดยมีส่วนที่ไม่เหมือนกัน คือแบบ Shielded Part จะมี Shield เพื่อป้องกันในส่วนของ Nozzle เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายเนื่องจากความร้อนขณะตัดโลหะ ซึ่งสามารถอธิบายหน้าที่ของแต่ละส่วนได้ดังนี้

  1. Shield เป็นส่วนปลายสุดของหัวตัด มีเพื่อปกป้องส่วนของ Nozzle ไม่ให้เกิดความเสียหาย
  2. Retaining Cap เป็นองค์ประกอบนอกสุดของหัวตัดเพื่อจับยึดองค์ประกอบอื่นๆกับส่วนของ Torch Head
  3. Nozzle เป็นองค์ประกอบที่ใช้บีบอาร์คพลาสมาผ่านช่องรูเล็กๆที่อยู่ตรงปลายของหัว Nozzle เป็นไปอย่างรวดเร็วเพื่อเกิดลำอาร์คพลาสมา
  4. Electrode เป็นส่วนของตัวนำไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายแรงดันไฟกระแสตรงเพื่อเกิดอาร์คกระแสไฟฟ้าหลักซึ่งเป็นส่วนที่ต่อจาก Swirl Ring
  5. Swirl Ring เป็นส่วนที่ทำให้อากาศถูกบีบอัดให้ผ่านช่องรูเล็กๆทางด้านข้างทำให้อากาศเคลื่อนหมุนผ่านไปยังขั้ว Electrode ไปอย่างเร็ว
  6. Torch Head เป็นส่วนนอกสุดที่ใช้จับยึดส่วนของ Retaining Cap เพื่อยึดองค์ประกอบต่างๆเข้าด้วยกัน

เครื่องตัดพลาสม่า Falcon รุ่น MAX CUT 40 ระบบอินเวอร์เตอร์ เหมาะสำหรับงานบาง มาพร้อมอุปกรณ์มาตรฐานพร้อมใช้งาน http://www.jntweld.co.th/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *