Uncategorized 0 Comments

ไบโอติน(Biotin) หรือวิตามินเอช(Vitamin H) เป็นวิตามินที่ละลายในน้ำเป็นพวกหนึ่งในกลุ่มของตระกูลวิตามินบีรวม ไบโอตินดำเนินงานเสริมกันกับวิตามินบี2 วิตามินบี6 ไนอะซิน รวมทั้งวิตามินเอ มีส่วนสำคัญต่อการเผาไหม้ไขมันรวมทั้งโปรตีน มีส่วนช่วยในการผลิตพลังงาน เนื่องจากว่าไบโอตินช่วยปรับปรุงในส่วนของการใช้น้ำตาลภายในร่างกาย ร่างกายสามารถสังเคราะห์ไบโอตินได้จากแบคทีเรียในลำไส้ใหญ่