Uncategorized 0 Comments

หลักการทํางานของหัวตัดพลาสที่ใช้กับเครื่องตัดพลาสมา เริ่มจากพลาสมาก๊าซไหลผ่านเข้าส่วนของหัวทอร์ช อากาศจะมีการถูกบีบให้ผ่านช่องรูเล็กๆทางด้านข้างๆ ทําให้เกิดอากาศเคลื่อนที่หมุนผ่านเป็นเกลียวไปยัง Electrode ในขณะที่ หัว Electrode มีไฟฟ้ากระแสตรงหลักรออยู่ และเมื่อได้รับการกระตุ้น การเริ่มอาร์คไฟฟ้าจากชุดแรงดันสูง-ความถี่สูง ก็จะทําให้อากาศรอบๆ หัว Electrode เกิดการแตกตัวพร้อมกับอาร์คหลัก จะเริ่มทํางานและเกิดเป็นอาร์คพลาสมาขึ้นมา หลังจากนั้นอาร์คพลาสมาดังกล่าวจะวิ่งผ่านช่องรูเล็กๆ ที่อยู่ตรงกลางของหัว Nozzle Tip ซึ่งทําหน้าที่บีบอัดอาร์คพลาสมาที่เกิดขึ้นทำให้เกิดเป็นลําอาร์คพลาสมาที่สมบูรณ์แล้ววิ่งออกไปสู่ชิ้นงานต่อไป   หัวตัดพลาสมาที่ใช้ในการตัดโลหะต้องเลือกให้มีความเหมาะสมกับพิกัดกำลังของเครื่องตัดพลาสมาเนื่องจากการทำงานของหัวตัดพลาสมาแต่ละหัวจะมีพิกัดกระแสรวมทั้งแรงดันที่ใช้งานในการตัดที่ไม่เหมือนกัน หัวตัดของเครื่องตัดพลาสม่ามีส่วนประกอบที่ สามารถแบ่งได้ด้วยกัน 2 แบบคือแบบ Shielded Part และแบบ Unshielded Part โดยมีส่วนที่ไม่เหมือนกัน คือแบบ Shielded Part จะมี Shield เพื่อป้องกันในส่วนของ Nozzle เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายเนื่องจากความร้อนขณะตัดโลหะ ซึ่งสามารถอธิบายหน้าที่ของแต่ละส่วนได้ดังนี้ Shield เป็นส่วนปลายสุดของหัวตัด มีเพื่อปกป้องส่วนของ Nozzle ไม่ให้เกิดความเสียหาย Retaining Cap เป็นองค์ประกอบนอกสุดของหัวตัดเพื่อจับยึดองค์ประกอบอื่นๆกับส่วนของ Torch Head Nozzle เป็นองค์ประกอบที่ใช้บีบอาร์คพลาสมาผ่านช่องรูเล็กๆที่อยู่ตรงปลายของหัว Nozzle

Read More

Uncategorized 0 Comments

ผลการฝึกฝนโยคะต่อสุขภาพ ทำให้ลดไขมันใต้ผิวหนังแล้วก็ลดหุ่น ทำให้คนเจ็บเบาหวานหลายรายมีสุขภาพที่แข็งแรงขึ้นรวมทั้งระดับน้ำตาลน้อยลง ผลของโยคะในคนวัยชราที่เป็นโรคโรคเบาหวาน พบว่า ติดตามคนเจ็บไป 7 ปี ผู้เจ็บป่วยพวกนี้หรูหราน้ำตาลในเลือดที่ดี ไม่มีภาวะแทรกซ้อนจากเบาหวาน โดยติดตามผู้เจ็บป่วยระยะยาว 2 – 7 ปี พบว่าผู้เจ็บป่วยทั้งปวงระดับน้ำตาลน้อยลงด้านใน 3 เดือน รวมทั้งสามารถลดยาลงได้ เทียบกับคนที่มิได้ฝึกฝนโยคะหรือหยุดฝึกหัดไป ผลของโยคะต่อภาวะแทรกซ้อนพบว่า การฝึกฝนโยคะส่งผลต่อระดับเส้นเลือดเล็กรวมทั้งใหญ่ ทำให้ส่งผลต่อการควบคุมความดันแล้วก็ระดับไขมันในเลือดด้วย โดยการฝึกฝนโยคะในคนป่วยโรคเบาหวานที่มีความดันเลือดสูง ภายหลังจากฝึกฝนไป 3 อาทิตย์ พบว่าระดับของความดันน้อยลง ใช้ยาควบคุมความดันเลือดสูงลดน้อยลง และก็พบว่าคนป่วยยังไม่เกิดภาวะสอดแทรกอื่นๆด้วย ดังเช่นว่า โรคระบบหัวใจรวมทั้งเส้นเลือด โรคไต โรคที่เกิดขึ้นได้เพราะมีสาเหตุเนื่องมาจากไขมันในเลือดสูง ฯลฯ สำหรับระดับไขมันในเลือดหลังจากการฝึกหัดเรียนโยคะท่าต่างๆพบว่าระดับ LDL ต่ำลง รวมทั้งเพิ่มระดับ HDL ยิ่งกว่านั้น โยคะยังส่งผลต่อความสามารถของปอด ผลต่อระดับภูมิต้านทานในเซลล์ รวมถึงผลสำหรับการคุ้มครองการเกิดเบาหวานในคนทั่วๆไป ในการค้นคว้านี้ยังบอกถึงกรุ๊ปท่าอาสน์ ท่าเรือ ท่างู ท่าคันไถ ท่าวีรบุรุษ ท่าธนู ท่าบิดตัว ว่าช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดได้อย่างเป็นจริงเป็นจัง อย่างไรก็แล้วแต่ท่าอาสน์อื่นๆของโยคะที่ไม่พบว่าช่วยลดน้ำตาลในเลือดก็ยังมีประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายในทางอื่นๆเช่นเดียวกัน และก็ดังนี้การทดสอบในคนไข้ที่ได้ฝึกฝนโยคะสม่ำเสมอตรงเวลา 3

Read More